Puula ja Kyyvesi retkeilykohteina

Täältä löydät eräilyyn ja luontoon liittyviä artikkeleita Puulasta ja Kyyvedestä

Puula ja Kyyvesi sijaitsevat Etelä-Savossa Mikkelin, Kangasniemen ja Hirvensalmen alueella ja kuuluvat Kymijoen vesistöön, järviä yhdistää Läsänkoski. Ne ovat vesistöjä, jotka kuuluvat rantasuojeluohjelmaan, joka asetettiin alueille vuonna 1990. Vesistöt ovat myös Natura 2000 -alueita vuodesta 1998 lähtien.

Kyyveden vesipinta-ala on 129,95 ja Puulan 330,76 neliökilometriä. Järvet ovat syntyneet mannerjään vetäytyessä luoteeseen päin, mistä johtuu järvien luode-kaakko-suuntaisuus. Kyyvedelle luonteenomaista on pitkät ja kapeat lahdet ja niemet. Alueella on arvokkaita luontokohteita, joita ovat mm. vanhat lehtimetsät, ruovikot ja luodot, joissa pesii paljon lintuja. Järvien ja metsän välissä on jylhiä jyrkänteitä ja pystysuoria kallioita, jotka tekevät alueesta kauniin. Kyyveden latvaosissa on runsaasti puroja ja jokia, joissa on hyvät virkistyskalastusmahdollisuudet. Vesistöissä on runsaasti saaria ja alueella on myös paljon kesämökkejä ja täten myös vesiliikennettä. Puulan rannan tuntumasta kohoaa 62 metrinen Korppivuori, josta on upeat näköalat järvelle. Puulan metsiköstä voi löytää kivisiä “sieniä”, jotka ovat paljastuneet vedenpinnan laskettua. Kyyveden metsäalueelta voi löytää valtavia siirtolohkareita. Alueet ovat luontonsa ja nähtävyyksiensä puolesta hyviä retkeilykohteita.lake_in_glacial_valley

Kyyvedellä on luontopolku nimeltä Häkkilän polku, joka kulkee vanhan aarnimetsän alueella ja on noin maratonin mittainen. Puulassa puolestaan on useita kunnan luontopolkuja. Järvillä voi meloa, joka onkin suosittu aktiviteetti ja järviä yhdistävää Läsänkoskea pitkin on mahdollista siirtyä järvestä toiseen melomalla. Alueella kalastus on myös suosittua, sillä vesien kalakannat ovat hyvät. Alueen maastossa järjestetään ryhmäopastuksia, jolloin luontoon ei tarvitse lähteä yksin. Alueilla voi uida, sillä järvien rannat ovat suurimmaksi osaksi loivia ja talvisin alueille tehdään hiihtoladut. Kalastuksen ohella alueelle myönntetään metsästyslupia. Säkkisalossa sijaitsee rantasaunallinen metsätyökämppä, joka on vuokrattavissa lomanviettoa varten isollekin porukalle.